Souhlas se zpracováním osobních údajů Weppler Czech s.r.o.

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

Uděluji společnosti Weppler Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Suderova 2013/19a, PSČ 709 00, IČ 28647751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 90 (dále jen „Správce“) souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Základní osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, název firmy, pozice ve firmě, e-mail, telefon) jsou zpracovávány za účelem poskytnutí informací o produktech a službách a marketingových akcích.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: souhlas@w-t.cz nebo Weppler Czech s.r.o., Suderova 2013/19a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Zpracováním osobních údajů je prováděno Správcem na území Evropské unie.

Beru na vědomí, že mám právo:

svůj souhlas kdykoliv odvolat (způsobem uvedeným v bodě 4),

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

požadovat přístup ke svým osobním údajům,

požadovat opravu osobních údajů,

na vymazání osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.